Цифри

Научете как да казвате цифрите на немски.

Числителни бройни

nullнула
einsедно
zweiдве
dreiтри
vierчетири
fünfпет
sechsшест
siebenседем
achtосем
neunдевет
zehnдесет
elfединадесет
zwölfдванадесет
dreizehnтринадесет
vierzehnчетиринадесет
fünfzehnпетнадесет
sechzehnшестнадесет
siebzehnседемнадесет
achtzehnосемнадесет
neunzehnдеветнадесет
zwanzigдвадесет
einundzwanzigдвадесет и едно
zweiundzwanzigдвадесет и две
dreiundzwanzigдвадесет и три
dreißigтридесет
vierzigчетиридесет
fünfzigпетдесет
sechzigшестдесет
siebzigседемдесет
achtzigосемдесет
neunzigдеветдесет
einhundertсто
einhundertundeinsсто и едно
zweihundertдвеста
dreihundertтриста
eintausendхиляда
zweitausendдве хиляди
dreitausendтри хиляди
eine Millionедин милион
eine Milliardeедин милиард

Числителни редни

ersteпърви
zweiteвтори
dritteтрети
vierteчетвърти
fünfteпети
sechsteшести
siebteседми
achteосми
neunteдевети
zehnteдесети
elfteединадесети
zwölfteдванадесети
dreizehnteтринадесети
vierzehnteчетиринадесети
fünfzehnteпетнадесети
sechzehnteшестнадесети
siebzehnteседемнадесети
achtzehnteосемнадесети
neunzehnteдеветнадесети
zwanzigsteдвадесети
einundzwanzigsteдвадесет и първи
zweiundzwanzigsteдвадесет и втори
dreiundzwanzigsteдвадесет и трети
sound

Звук е наличен за всички немски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.