Цифри

Научете как да казвате цифрите на немски.

Числителни бройни

nullнула
einsедно
zweiдве
dreiтри
vierчетири
fünfпет
sechsшест
siebenседем
achtосем
neunдевет
zehnдесет
elfединадесет
zwölfдванадесет
dreizehnтринадесет
vierzehnчетиринадесет
fünfzehnпетнадесет
sechzehnшестнадесет
siebzehnседемнадесет
achtzehnосемнадесет
neunzehnдеветнадесет
zwanzigдвадесет
einundzwanzigдвадесет и едно
zweiundzwanzigдвадесет и две
dreiundzwanzigдвадесет и три
vierundzwanzigдвадесет и четири
fünfundzwanzigдвадесет и пет
sechsundzwanzigдвадесет и шест
siebenundzwanzigдвадесет и седем
achtundzwanzigдвадесет и осем
neunundzwanzigдвадесет и девет
dreißigтридесет
einunddreißigтридесет и едно
zweiunddreißigтридесет и две
dreiunddreißigтридесет и три
vierunddreißigтридесет и четири
fünfunddreißigтридесет и пет
sechsunddreißigтридесет и шест
siebenunddreißigтридесет и седем
achtunddreißigтридесет и осем
neununddreißigтридесет и девет
vierzigчетиридесет
einundvierzigчетиредесет и едно
zweiundvierzigчетиридесет и две
dreiundvierzigчетиридесет и три
fünfzigпетдесет
sechzigшестдесет
siebzigседемдесет
achtzigосемдесет
neunzigдеветдесет
einhundertсто
einhundertundeinsсто и едно
zweihundertдвеста
dreihundertтриста
eintausendхиляда
zweitausendдве хиляди
dreitausendтри хиляди
eine Millionедин милион
eine Milliardeедин милиард

Повторение

einmalведнъж
zweimalдва пъти
dreimalтри пъти
viermalчетири пъти
fünfmalпет пъти

Числителни редни

ersteпърви
zweiteвтори
dritteтрети
vierteчетвърти
fünfteпети
sechsteшести
siebteседми
achteосми
neunteдевети
zehnteдесети
elfteединадесети
zwölfteдванадесети
dreizehnteтринадесети
vierzehnteчетиринадесети
fünfzehnteпетнадесети
sechzehnteшестнадесети
siebzehnteседемнадесети
achtzehnteосемнадесети
neunzehnteдеветнадесети
zwanzigsteдвадесети
einundzwanzigsteдвадесет и първи
zweiundzwanzigsteдвадесет и втори
dreiundzwanzigsteдвадесет и трети
dreißigsteтридесети
vierzigsteчетиридесети
fünfzigsteпетдесети
sechzigsteшестдесети
siebzigsteседемдесети
achtzigsteосемдесети
neunzigsteдеветдесети
hundertsteстотен

Други полезни думи

um или ungefährоколо или приблизително
über или mehr alsнад или повече от
unter или weniger alsпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички немски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник