Немски изрази

В този раздел ще намерите немски изрази, които можете да използвате в голям диапазон от всекидневни ситуации. Изразите са избрани така, че да отразяват съвременното, разговорно използване на немски език. Ако имате някакви предложения за нови изрази или забележите някакви грешки, моля съобщете ни!