Изрази за време

Ето някои немски изрази за време.

Определяне на деня

vorgesternонзи ден
gesternвчера
heuteднес
morgenутре
übermorgenвдругиден

Определяне на времето от деня

gestern Abendснощи
letzte Nacht
heute Abendдовечера
morgen Abendутре вечер
am Morgenсутринта
am Nachmittagследобед
am Abendвечерта
gestern Morgenвчера сутринта
gestern Nachmittagвчера следобед
gestern Abendснощи
heute Morgenтази сутрин
heute Nachmittagтози следобед
heute Abendдовечера
morgen früh
morgen Vormittag
morgen Nachmittagутре следобед
morgen Abendутре вечер

Определяне на седмицата, месеца или годината

letzte Wocheминалата седмица
letzten Monatминалия месец
letztes Jahrминалата година
diese Wocheтази седмица
diesen Monatтози месец
dieses Jahrтази година
nächste Wocheследващата седмица
nächsten Monatследващия месец
nächstes Jahrдогодина (следващата година)

Други изрази за време

jetztсега
dannтогава
sofort or direktведнага или незабавно
baldскоро
früherпо-рано
späterпо-късно
vorhin
vor fünf Minutenпреди пет минути
vor einer Stundeпреди един час
vor einer Wocheпреди (една) седмица
vor zwei Wochenпреди две седмици
vor einem Monatпреди (един) месец
vor einem Jahrпреди (една) година
vor einer langen Zeitпреди много време, много отдавна
in zehn Minutenза време от 10 минути или за десет минути
in einer Stundeза време от един час или за 1 час
in einer Wocheза време от една седмица или за 1 седмица
in zehn Tagenза време от 10 дни или за 10 дни
in drei Wochenза време от 3 седмици или за 3 седмици
in zwei Monatenза време от 2 месеца или за 2 месеца
in zehn Jahrenза време от 10 години или за 10 години
am Tag davorпредишния ден
in der vorigen Wocheпредишната седмица
im vorigen Monatпредишния месец
im vorigen Jahrпредишната година
am folgenden Tagследващия ден
in der folgenden Wocheследващата седмица
im folgenden Monatследващия месец
im folgenden Jahrследващата година

Времетраене

На немски продължителността от време понякога може да се изрази като се използва думата für, както ще видите от следващите примери:

ich habe sechs Monate in Kanade gelebtживях в Канада (в продължение на) шест месеца.
ich habe hier neun Jahre gearbeitetработил съм тук (в продължение на) 9 години.
ich gehe morgen für zwei Wochen nach Frankreichутре заминавам за Франция за 2 седмици
wir sind lange geschwommenние плувахме дълго време

Честота

nieникога
seltenрядко
gelegentlichот време на време
manchmalпонякога
oft oder häufig
gewöhnlich oder normalerweise
immerвинаги
jeden Tag oder täglich
jede Woche oder wöchentlich
jeden Monat oder monatlich
jedes Jahr oder jährlich
sound

Звук е наличен за всички немски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник