Семейство и роднинства

Ето някои полезни немски изрази за обсъждане на семейството и роднинствата. Научете как да разговаряте за братя и сестри, деца и други членове на семейството, както и да опишете личното си семейно положение.

hast du Geschwister?имаш ли братя или сестри?
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindне, аз съм единствено дете
hast du einen Freund?имаш ли приятел?
hast du eine Freundin?имаш ли приятелка?
bist du verheiratet?женен ли си? омъжена ли си?
bist du Single?ерген ли си? неомъжена ли си?
bist du mit jemandem zusammen?виждаш ли се с някого?
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer