Семейство и роднинства

Ето някои полезни немски изрази за обсъждане на семейството и роднинствата. Научете как да разговаряте за братя и сестри, деца и други членове на семейството, както и да опишете личното си семейно положение.

Братя и сестри

Hast du Geschwister?Имаш ли братя или сестри?
Ja, ich habe …Да, имам …
einen Bruderбрат
eine Schwesterсестра
einen älteren Bruderпо-голям брат
eine jüngere Schwesterпо-малка сестра
zwei Brüderдвама братя
zwei Schwesternдве сестри
einen Bruder und zwei Schwesternедин брат и две сестри
Nein, ich bin EinzelkindНе, аз съм единствено дете

Деца и внуци

Hast du Kinder?Имаш ли деца?
Ja, ich habe …Да, имам …
einen Jungen und ein Mädchenмомче и момиче
ein kleines Babyмалко бебе
drei Kinderтри деца
Ich habe keine KinderНямам деца
Hast du Enkelkinder?Имаш ли внуци?

Родители и баби и дядовци

Wo leben deine Eltern?Къде живеят родителите ти?
Was machen deine Eltern?С какво се занимават родителите ти?
Was macht dein Vater?С какво се занимава баща ти?
Was macht deine Mutter?С какво се занимава майка ти?
Leben deine Großeltern noch?Дядовците и бабите ти живи ли са?
Wo leben sie?Къде живеят?

Връзки

Hast du einen Freund?Имаш ли приятел?
Hast du eine Freundin?Имаш ли приятелка?
Bist du verheiratet?Женен ли си?, Омъжена ли си?
Bist du Single?Ерген/неомъжена ли си?
Bist du mit jemandem zusammen?Виждаш ли се с някого?
Ich bin …Аз съм …
Singleерген/неомъжена
verlobtАз съмсгоден
verheiratetженен/омъжена
geschiedenАз съмразведен
WitwerАз съмвдовец
WitweАз съмвдовица
Ich lebe getrenntАз съмразделен
Ich bin mit jemandem zusammenВиждам се с някого

Домашни любимци

Hast du Haustiere?Имаш ли някакви домашни любимци?
Ich habe…Имам …
einen Hund und zwei Katzenкуче и две котки
einen Labradorлабрадор

Въпроси относно имена и възрасти

Was ist sein Name?Как се казваш?
Sein Name ist …Той се казва …
Tobias
Was ist ihr Name?Тя как се казва?
Ihr Name ist …Тя се казва …
FranziskaФранческа
Was sind ihre Namen?Те как се казват?
Ihre Namen sind …Те се казват …
Karl und EmmaКарл и Ема
Wie alt ist er?На колко години е той?
Er ist …Той е …
zwölfна дванадесет
Wie alt ist sie?На колко години е тя?
Sie ist …Тя е …
fünfzehnна петнадесет
Wie alt sind sie?На колко години са те?
Sie sind …Те са …
sech und achtна 6 и 8
sound

Звук е наличен за всички немски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник