Семейство и роднинства

Ето някои полезни немски изрази за обсъждане на семейството и роднинствата. Научете как да разговаряте за братя и сестри, деца и други членове на семейството, както и да опишете личното си семейно положение.

hast du Geschwister?имаш ли братя или сестри?
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindне, аз съм единствено дете
hast du einen Freund?имаш ли приятел?
hast du eine Freundin?имаш ли приятелка?
bist du verheiratet?женен ли си? омъжена ли си?
bist du Single?ерген ли си? неомъжена ли си?
bist du mit jemandem zusammen?виждаш ли се с някого?
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer
ich bin mit jemandem zusammenвиждам се с някого
ich lebe getrenntаз съмразделен
hast du Kinder?имаш ли деца?
yes, I've got ...
einen Jungen und ein Mädchen
ein kleines Baby
drei Kinder
ich habe keine Kinderнямам деца