Спешни случаи

Ето някои немски изрази и възклицания, които можете да използвате при спешни случаи и други трудни ситуации. Надяваме се да не Ви се налага да ги използвате!

Обърнете внимание, че при истински спешен случай, в Германия и Швейцария можете да се свържите със службите за спешна помощ като наберете 112. Директният номер за спешна медицинска помощ в Австрия е 144, а за връзка с полицията трябва да наберете 112.

Hilfe!помощ!
seien Sie vorsichtig!внимавайте!
Achtung!внимавайте!
bitte helfen Sie mirмоля ви, помогнете ми

Медицински спешни случаи

rufen Sie einen Krankenwagen!извикайте линейка!
ich brauche einen Arztнуждая се от лекар
es gab einen Unfallстанала е катастрофа
bitte beeilen Sie sich!моля ви, побързайте!
ich habe mich geschnittenпорязах се
ich habe mich verbranntизгорих се
ist alles in Ordnung?всичко наред ли е?
geht es allen gut?всички ли са добре?

Престъпност

haltet den Dieb!спрете, крадец!
rufen Sie die Polizei!извикайте полиция!
mein Geldbeutel wurde gestohlenоткраднаха ми портфейла
meine Handtasche wurde gestohlenmy handbag's been stolen
mein Laptop wurde gestohlenоткраднаха ми лаптопа
ich möchte einen Diebstahl meldenбих искал да докладвам за кражба
mein Auto wurde aufgebrochenколата ми е разбита
ich bin ausgeraubt wordenнападнаха ме в гръб
ich bin überfallen wordenнападнаха ме

Пожар

Feuer!Пожар
rufen Sie die Feuerwehr!извикайте пожарната команда!
nehmen Sie auch den Brandgeruch wahr?
da ist ein Feuerима пожар
das Gebäude brenntсградата гори

Други трудни ситуации

ich habe mich verlaufenзагубих се
wir haben uns verlaufenзагубихме се
ich kann ... nicht finden
meine Schlüssel
meinen Reisepass
mein Handy
ich habe ... verloren
meinen Geldbeutel
meinen Fotoapparat
ich habe mich aus ... ausgesperrt
meinem Auto
meinem Zimmer
lassen Sie mich bitte in Ruheмоля, оставете ме намира (сам)
geh weg!махайте се!
sound

Звук е наличен за всички немски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.