Полски език

За полския език

Полският е официалният език на Полша и има около 45 милиона носителя на езика. По-голяма част от тях живеят в Полша, но значителен брой обитават Беларус, Украйна, Литва, както и емигрантски общности по света.

Полският е западно-славянски език, който попада в същата група като чешкия и словашкия.

И така, защо да учим полски?

Пътуване
Полша е красива за туризъм страна и ако имате малко познания по полски, те ще бъдат оценени от местните и това ще направи посещението ви още по-приятно.

Приятелства и връзки
Сега след като Полша стана членка на Европейския съюз, много поляци се преместиха в други страни, за да търсят работа и така създадоха възможности за социално общуване. Ако можете да говорите полски, ще можете по-лесно да общувате със семействата на полските си приятели, които може да не говорят друг език.

Други езици