Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите португалски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За португалския език

Португалският се говори от над 200 милиона души по света и е официалният език на Португалия, Бразилия, Мозамбик, Ангола и няколко други бивши португалски колонии.

Той е романски език, произхождащ от латинския и има много сходна граматика с други романски езици като испанския, италианския и френския.

Квартал Рибейра, Порто, Португалия
Квартал Рибейра, Порто, Португалия

И така, защо да учим португалски?

Пътуване
Португалският е един от основните световни езици и е особено полезен за посетителите на Португалия, Бразилия, както и части от Субсахарска Африка.

Литература
Португалският има богата литература, която води началото си от португалски и бразилски поети и писатели, чиито творби могат най-добре да се оценят, ако се четат в оригинал.

Бизнес
Ако говорите португалски, това би било огромно предимство при правене на бизнес във всяка португалоговоряща страна.

Други езици