Португалски изрази

В този раздел ще намерите португалски изрази, които можете да използвате в голям диапазон от всекидневни ситуации. Изразите са избрани така, че да отразяват съвременното, разговорно използване на португалски език. Ако имате някакви предложения за нови изрази или забележите някакви грешки, моля съобщете ни!