Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на руски.

северсевер
северо-востоксевероизток
востокизток
юго-востокюгоизток
югюг
юго-западюгозапад
западзапад
северо-западсеверозапад

Други полезни думи

картакарта
компаскомпас
читать с компасаразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички руски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.