Цифри

Научете как да казвате цифрите на руски.

Числителни бройни

нольнула
один (одна, одно) or разедно
двадве
тритри
четыречетири
пятьпет
шестьшест
семьседем
восемьосем
девятьдевет
десятьдесет
одиннадцатьединадесет
двенадцатьдванадесет
тринадцатьтринадесет
четырнадцатьчетиринадесет
пятнадцатьпетнадесет
шестнадцатьшестнадесет
семнадцатьседемнадесет
восемнадцатьосемнадесет
девятнадцатьдеветнадесет
двадцатьдвадесет
двадцать одиндвадесет и едно
двадцать двадвадесет и две
двадцать тридвадесет и три
etc
тридцатьтридесет
сорокчетиридесет
пятьдесятпетдесет
шестьдесятшестдесет
семьдесятседемдесет
восемьдесятосемдесет
девяностодеветдесет
стосто
двестидвеста
тристатриста
тысячахиляда
две тысячидве хиляди
три тысячитри хиляди
миллионедин милион
миллиардедин милиард

Числителни редни

первыйпърви
второйвтори
третийтрети
четвёртыйчетвърти
пятыйпети
шестойшести
седьмойседми
восьмойосми
девятыйдевети
десятыйдесети
одиннадцатыйединадесети
двенадцатыйдванадесети
тринадцатыйтринадесети
четырнадцатыйчетиринадесети
пятнадцатыйпетнадесети
шестнадцатыйшестнадесети
семнадцатыйседемнадесети
восемнадцатыйосемнадесети
девятнадцатыйдеветнадесети
двадцатыйдвадесети
sound

Звук е наличен за всички руски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник