Изрази за време

Ето някои руски изрази за време.

Определяне на деня

позавчераонзи ден
вчеравчера
сегодняднес
завтраутре
послезавтравдругиден

Определяне на времето от деня

утромсутринта
днёмследобед
вечеромвечерта
ночью
вчера утромвчера сутринта
вчера днёмвчера следобед
вчера вечеромснощи
сегодня утромтази сутрин
сегодня днёмтози следобед
сегодня вечеромдовечера
завтра утромутре сутрин
завтра днёмутре следобед
завтра вечеромутре вечер

Определяне на седмицата, месеца или годината

на прошлой неделеминалата седмица
в прошлом месяцеминалия месец
в прошлом годуминалата година
на этой неделетази седмица
в этом месяцетози месец
в этом годутази година
на следующей неделеследващата седмица
в следующем месяцеследващия месец
в следующем годудогодина (следващата година)

Други изрази за време

сейчассега
тогда
потомтогава
немедленноведнага или незабавно
прямо сейчасведнага или незабавно
скороскоро
раньшепо-рано
позжепо-късно
недавно
пять минут назадпреди пет минути
полчаса назад
час назадпреди един час
неделю назадпреди (една) седмица
две недели назадпреди две седмици
месяц назадпреди (един) месец
год назадпреди (една) година
давным-давнопреди много време, много отдавна
через десять минутза време от 10 минути или за десет минути
через часза време от един час или за 1 час
через неделюза време от една седмица или за 1 седмица
через десять днейза време от 10 дни или за 10 дни
через три неделиза време от 3 седмици или за 3 седмици
через два месяцаза време от 2 месеца или за 2 месеца
через десять летза време от 10 години или за 10 години
в предыдущий деньпредишния ден
на предыдущей неделепредишната седмица
в предыдущем месяцепредишния месец
в предыдущем годупредишната година
на следующий деньследващия ден
на следующей неделеследващата седмица
в следующем месяцеследващия месец
в следующем годудогодина (следващата година)

Времетраене

На руски продължителността от време обикновено се изразява без предлог, въпреки че в някои случаи се използва думата на, както е в следващите примери:

я жил в Швеции шесть месяцев
я работаю здесь девять летработил съм тук (в продължение на) 9 години.
завтра я уезжаю во Францию на две неделиутре заминавам за Франция за 2 седмици
на прошлой неделе мы ездили в Нью-Йорк на три дня
мы долго плавалиние плувахме дълго време

Честота

никогданикога
редкорядко
поройот време на време
иногдапонякога
часточесто
обычнообикновено или нормално
всегдавинаги
каждый деньвсеки ден или ежедневно
ежедневновсеки ден или ежедневно
каждую неделювсяка седмица или ежеседмично
еженедельновсяка седмица или ежеседмично
каждый месяцвсеки месец или ежемесечно
ежемесячновсеки месец или ежемесечно
каждый годвсяка година или ежегодно
ежегодновсяка година или ежегодно
sound

Звук е наличен за всички руски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник