Съобщаване на времето

Научете как да казвате часа на руски

24-те часа на часовника са широко използвани в руския език, въпреки че и 12-те часа на часовника са разпространени, особено в по-неофициални ситуации.

Питане за часа

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Казване на часа

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

На руски е възможно да посочите времето като кажете часа, последван от минутите. Ако е необходимо, след това можете да използвате утра (от 4:00 ч. до обяд), дня (от обяд до 17:00 ч.), вечера (от 17:00 ч. до полунощ), или ночи (от полунощ до 4:00 ч.), например:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Часовници

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Звук е наличен за всички руски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.