Съобщаване на времето

без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

На руски е възможно да посочите времето като кажете часа, последван от минутите. Ако е необходимо, след това можете да използвате утра (от 4:00 ч. до обяд), дня (от обяд до 17:00 ч.), вечера (от 17:00 ч. до полунощ), или ночи (от полунощ до 4:00 ч.), например:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Часовници

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Звук е наличен за всички руски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.