Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на фински.

pohjoinenсевер
koillinenсевероизток
itäизток
kaakkoюгоизток
eteläюг
lounasюгозапад
länsiзапад
luodeсеверозапад
sound

Звук е наличен за всички фински думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.