Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на фински.

pohjoinenсевер
koillinenсевероизток
itäизток
kaakkoюгоизток
eteläюг
lounasюгозапад
länsiзапад
luodeсеверозапад

Други полезни думи

karttaкарта
kompassiкомпас
lukea kompassiaразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички фински думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.