Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на френски.

nordсевер
nord-estсевероизток
estизток
sud-estюгоизток
sudюг
sud-ouestюгозапад
ouestзапад
nord-ouestсеверозапад

Други полезни думи

carteкарта
boussoleкомпас
lire une boussoleразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички френски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.