Човешкото тяло

Ето френските имена на частите на човешкото тяло, както и думите за различните сетива.

la têteглава
l'oeilоко
le nezнос
l'oreilleухо
la boucheуста
la dentзъб
la joueбуза
les cheveux
les poils
la mainръка
le doigtпръст
l'orteilпръст на крак
le pouceпалец
le poignetкитка
le couврат
le brasръка (от китката до рамото)
le coudeлакът
la jambeкрак (от бедрото до стъпалото)
le genouколяно
le piedстъпало
la chevilleглезен
la peauкожа
la langueезик