В банката

Когато отидете в банката или трябва да използвате банкомат, това са някои от френските изрази, които трябва да използвате.

je voudrais changer de l'argentбих искал да обменя пари
je voudrais des ...
euro
livres Sterling
dollars américains
dollars canadiens
francs suisses
je voudrais ouvrir un compteбих искал да открия сметка
je voudrais ouvrir un compte personnelбих искал да открия лична сметка
je voudrais ouvrir un compte professionnelбих искал да открия бизнес (фирмена) сметка