В банката

Когато отидете в банката или трябва да използвате банкомат, това са някои от френските изрази, които трябва да използвате.

Извършване на транзакции

Je voudrais retirer 100 euros, s'il vous plaîtБих искал да изтегля 100 евро, моля
Je voudrais faire un retraitИскам да изтегля пари
Vous préférez des petites ou des grosses coupures?Как бихте искали парите?
Vous pourriez me donner de plus petites coupures?Бихте ли могли да ми дадете малко по-дребни банкноти?
Je voudrais déposer cette somme, s'il vous plaîtБих искал да внеса тази сума, моля
Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaîtБих искал да внеса този чек, моля
Quel est le délai d'encaissement de mon chèque?Колко дни ще отнеме чекът да мине по сметката?
Vous avez une pièce d'identité?Имате ли някакъв документ за самоличност?
J'ai …Имам …
mon passeportпаспорт
mon permis de conduireшофьорска книжка
ma carte d'identitéлична карта
Votre compte est à découvertВашата сметка е превишена
Je voudrais effectuer un virement sur ce compteБих искал да прехвърля пари в тази сметка
Vous pourriez virer 1.000 € de mon compte courant sur mon compte d'épargne?Бихте ли прехвърлили 1000 евро от текущата ми сметка в моята спестовна сметка?

Други услуги

Je voudrais ouvrir un compteБих искал да открия сметка
Je voudrais ouvrir un compte privéБих искал да открия лична сметка
Je voudrais ouvrir un compte professionnelБих искал да открия бизнес (фирмена) сметка
Vous pourriez m'indiquer le solde de mon compte, s'il vous plaît?Бихте ли ми казали баланса ми, моля?
Vous pourriez m'imprimer un relevé de compte, s'il vous plaît?Може ли да получа извлечение, моля?
Je voudrais changer de l'argentБих искал да обменя пари
Je voudrais commander des devises étrangèresБих искал да заявя чужда валута
Quel est le taux de change de la livre sterling?Какъв е обменният курс за британския паунд?
Je voudrais …Бих искал …
des eurosевра
des livres sterlingстерлинги
des francs suisse
des dollars américainsщатски долари
Je voudrais commander un nouveau chéquier, s'il vous plaîtМоже ли да поръчам нова чекова книжка, моля?
Je voudrais annuler un chèqueБих искал да анулирам чек
Je voudrais annuler ce virement automatiqueБих искал да анулирам товa нареждане за периодичен превод (периодични плащания)?

Други полезни фрази

Où est le distributeur de billets le plus proche?Къде е най-близкият банкомат?
Quel est le taux d'intérêt de ce compte?Какъв е лихвеният процент върху тази сметка?
Quel est le taux d'intérêt actuel pour les prêts personnels?Какъв е текущият лихвен процент за лични заеми?
J'ai perdu ma carte bancaireЗагубил съм си банковата карта
Je voudrais déclarer …Искам да докладвам за …
la perte de ma carte bancaireизгубена кредитна карта
le vol de ma carte bancaireоткрадната кредитна карта
On a un compte jointИмаме обща сметка
Je voudrais vous signaler mon changement d'adresseБих искал да ви уведомя за промяна в адреса
J'ai oublié mon mot de passe pour mon compte bancaire en ligne.Забравих си парола за интернет (онлайн) банкиране
J'ai oublié le code secret pour ma carteЗабравих PIN номера на моята карта
Je vous en enverrai un autreЩе ви изпратим нов
Je voudrais prendre rendez-vous avec …Мога ли да си уговоря среща с …?
le gérant de la banqueуправителя
un conseiller financierфинансовия съветник
Je voudrais me renseigner pour un emprunt immobilierБих искал да разговарям с някого за ипотека

Използване на банкомат

Introduire votre carteПъхнете картата си
Entrer votre code secretВъведете вашия ПИН-код
Code non valideГрешен ПИН-код
EntrerВъведете
CorrigerПоправете
AnnulerАнулирайте
Retrait d'espècesИзтеглете парите в брой
Autre montantДруга сума
Veuillez patienterМоля, изчакайте
On vérifie le montantВ момента броим парите ви
Solde insuffisantНедостатъчни разполагаеми средства
Solde de votre compteБаланс
Afficher à l'écranНа екрана
Imprimer un reçuОтпечатано
Autre service?Друга услуга?
Désirez-vous un reçu?Искате ли касова бележка (разписка)?
Retirer votre carteИзвадете картата
QuitterНапуснете
sound

Звук е наличен за всички френски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник