В пощата

Тези френски изрази ще ви помогнат в пощата, когато трябва да купите марки, да изпратите писмо или да използвате други услуги

je voudrais une enveloppe, s'il vous plaîtискам един плик (за писмо), моля
je voudrais un paquet d'enveloppesискам един стек пликове, моля
je voudrais un timbre pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais deux timbres pour l'Angleterre, s'il vous plaît
je voudrais envoyer cette lettre en ...
Angleterre
Allemagne
Espagne
Italie
je voudrais envoyer cette carte postale en Angleterre
je voudrais envoyer ce paquet en Angleterre