Пътуване

Ето някои общи френски изрази, полезни за различни видове пътувания.

où se trouve ...?
la gare routière
la gare
l'aéroport
où puis-je trouver un taxi?къде мога да хвана такси?
bon voyage!приятно пътуване!
la voitureКола
l'autobusавтобус
le carмеждуградски автобус
l'avionсамолет
le trainвлак
le bateau
le ferryферибот
le taxiтакси
le vélo
en busс автобус
en avionсъс самолет
en trainс влак
en bateauс лодка
à piedпеш, пеша