Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на холандски.

noordсевер
noord-oostсевероизток
oostизток
zuid-oostюгоизток
zuidюг
zuid-westюгозапад
westзапад
noord-westсеверозапад