عامر الصقير

عامر الصقير

Лични данни

Възраст: 37
Дата на раждане: 26 април

Езици

Аз говоря:

  • арабски (Саудитска Арабия) | Роден език
  • английски (Съединени щати) | Напреднал
  • индонезийски | Средно напреднал

Аз уча:

  • японски | Начинаещ
  • явански | Начинаещ