Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias

Лични данни

Възраст: 30
Дата на раждане: 20 декември

За мен:

I am Jardeson and i live in Brazil , i love learn new language , and i need that you help me!!!

Езици

Аз говоря:

Аз уча: