Juha Feldman

Juha Feldman

Лични данни

Възраст: 53
Дата на раждане: 27 декември

Езици

Аз говоря:

Аз уча: