Leena Sipponen

Leena Sipponen

Лични данни

Възраст: 77
Дата на раждане: 2 ноември

Езици

Аз говоря:

Аз уча: