michael alexander hamoui

michael alexander hamoui

Лични данни

Възраст: 33
Дата на раждане: 22 август

За мен:

micheal alexander Hamoui

Vaticano a Santa Sede

Speciale come l'interprete e Papa Francesco, portavoce della Chiesa cattolica, il Vaticano · Roma, Italia

Езици

Аз говоря:

Аз уча: