Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите шведски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За шведския език

Шведският се говори от около 9 милиона души в Швеция, както и от още 300 000 във Финландия, където е официален език. Шведскоговорящите във Финландия се намират главно по югозападните и южни брегове, както и на Оландските острови в Балтийско море, които принадлежат към Финландия.

Шведският принадлежи към севернонемската (или скандинавска) група от индоевропейското езиково семейство, както и датския, и норвежкия. Той е тясно свързан с тези езици и до известна степен са взаимно разбираеми.

Гьотеборг, Швеция
Гьотеборг, Швеция

И така, защо да учим шведски?

Пътуване
Въпреки че повечето шведи са отлични лингвисти, умението да говорите шведски ще направи всяко посещение във Швеция още по-приятно, защото ще можете самостоятелно да се придвижвате в градове като Стокхолм, както и да разбирате табелите на магазините и менютата на ресторантите без да имате нужда от преводач.

Култура
Швеция има изключителна художествена и литературна култура и е много известна в сферата на сценичните изкуства. Разполага и с богата музикална традиция, обхващаща много жанрове като класика, хорови изпълнения, народна музика, поп, рок и особено джаз. Ученето на шведски говоримо ще ви даде възможност да оцените тези занимания още по-добре и ще улесни социалното ви приобщаване.

Други езици