Цифри

Научете как да казвате цифрите на шведски.

Числителни бройни

nollнула
ettедно
tvåдве
treтри
fyraчетири
femпет
sexшест
sjuседем
åttaосем
nioдевет
tioдесет
elvaединадесет
tolvдванадесет
trettonтринадесет
fjortonчетиринадесет
femtonпетнадесет
sextonшестнадесет
sjuttonседемнадесет
artonосемнадесет
nittonдеветнадесет
tjugoдвадесет
tjugoettдвадесет и едно
tjugotvåдвадесет и две
tjugotreдвадесет и три
tjugofyra
tjugofem
tjugosex
tjugosju
tjugoåtta
tjugonio
trettioтридесет
trettioett
trettiotvå
trettiotre
trettiofyra
trettiofem
trettiosex
trettiosju
trettioåtta
trettionio
fyrtioчетиридесет
fyrtioett
fyrtiotvå
fyrtiotre
femtioпетдесет
sextioшестдесет
sjuttioседемдесет
åttioосемдесет
nittioдеветдесет
etthundraсто
etthundraettсто и едно
tvåhundraдвеста
trehundraтриста
ettusenхиляда
tvåtusenдве хиляди
tretusenтри хиляди
en miljonедин милион
en miljardедин милиард

Повторение

en gångведнъж
två gångerдва пъти
tre gångerтри пъти
fyra gångerчетири пъти
fem gångerпет пъти

Числителни редни

förstaпърви
andraвтори
tredjeтрети
fjärdeчетвърти
femteпети
sjätteшести
sjundeседми
åttondeосми
niondeдевети
tiondeдесети
elfteединадесети
tolfteдванадесети
trettondeтринадесети
fjortondeчетиринадесети
femtondeпетнадесети
sextondeшестнадесети
sjuttondeседемнадесети
artondeосемнадесети
nittondeдеветнадесети
tjugondeдвадесети
tjugoförstaдвадесет и първи
tjugoandraдвадесет и втори
tjugotredjeдвадесет и трети
trettiondeтридесети
fyrtiondeчетиридесети
femtiondeпетдесети
sextiondeшестдесети
sjuttiondeседемдесети
åttiondeосемдесети
nittiondeдеветдесети
hundradeстотен

Други полезни думи

ungefär или cirkaоколо или приблизително
över или mer änнад или повече от
under или mindre änпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички шведски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.