Цифри

Научете как да казвате цифрите на шведски.

Числителни бройни

nollнула
ettедин часа
tvåдва часа
treтри часа
fyraчетири часа
femпет часа
sexшест часа
sjuседем часа
åttaосем часа
nioдевет часа
tioдесет часа
elvaединадесет часа
tolvдванадесет часа
trettonтринадесет
fjortonчетиринадесет
femtonпетнадесет
sextonшестнадесет
sjuttonседемнадесет
artonосемнадесет
nittonдеветнадесет
tjugoдвадесет
tjugoettдвадесет и едно
tjugotvåдвадесет и две
tjugotreдвадесет и три
trettioтридесет
fyrtioчетиридесет
femtioпетдесет
sextioшестдесет
sjuttioседемдесет
åttioосемдесет
nittioдеветдесет
ett hundraсто
ett hundra ettсто и едно
tvåhundraдвеста
trehundraтриста
ett tusenхиляда
tvåtusenдве хиляди
tretusenтри хиляди
en miljonедин милион
en miljardедин милиард

Числителни редни

förstaпърви
andraвтори
tredjeтрети
fjärdeчетвърти
femteпети
sjätteшести
sjundeседми
åttondeосми
niondeдевети
tiondeдесети
elfteединадесети
tolfteдванадесети
trettondeтринадесети
fjortondeчетиринадесети
femtondeпетнадесети
sextondeшестнадесети
sjuttondeседемнадесети
artondeосемнадесети
nittondeдеветнадесети
tjugondeдвадесети
tjugoförstaдвадесет и първи
tjugoandraдвадесет и втори
tjugotredjeдвадесет и трети