Цифри

Научете как да казвате цифрите на английски.

Числителни бройни

zero нула (в разговорния език и за температури)
nil нула (използва се, когато се говори за спортни резултати)
nought нула (цифрата 0)
"O" „О” (произнася се като английската буква „О”; използва се в разговор, особено за телефонни номера)
one едно
two две
three три
four четири
five пет
six шест
seven седем
eight осем
nine девет
ten десет
eleven единадесет
twelve дванадесет
thirteen тринадесет
fourteen четиринадесет
fifteen петнадесет
sixteen шестнадесет
seventeen седемнадесет
eighteen осемнадесет
nineteen деветнадесет
twenty двадесет
twenty-one двадесет и едно
twenty-two двадесет и две
twenty-three двадесет и три
thirty тридесет
forty четиридесет
fifty петдесет
sixty шестдесет
seventy седемдесет
eighty осемдесет
ninety деветдесет
one hundred, a hundred сто
one hundred and one, a hundred and one сто и едно
two hundred двеста
three hundred триста
one thousand, a thousand хиляда
two thousand две хиляди
three thousand три хиляди
one million, a million един милион
one billion, a billion един милиард

Повторение

once веднъж
twice два пъти
three times три пъти
four times четири пъти
five times пет пъти

Числителни редни

first първи
second втори
third трети
fourth четвърти
fifth пети
sixth шести
seventh седми
eighth осми
ninth девети
tenth десети
eleventh единадесети
twelfth дванадесети
thirteenth тринадесети
fourteenth четиринадесети
fifteenth петнадесети
sixteenth шестнадесети
seventeenth седемнадесети
eighteenth осемнадесети
nineteenth деветнадесети
twentieth двадесети
twenty-first двадесет и първи
twenty-second двадесет и втори
twenty-third двадесет и трети
thirtieth тридесети
fortieth четиридесети
fiftieth петдесети
sixtieth шестдесети
seventieth седемдесети
eightieth осемдесети
ninetieth деветдесети
hundredth стотен

Други полезни думи

about или approximately около или приблизително
over или more than над или повече от
under или less than под или по-малко от

Примери

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3 294
9,755 9 755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play