Цифри

Научете как да казвате цифрите на английски.

Числителни бройни

zeroнула (в разговорния език и за температури)
nilнула (използва се, когато се говори за спортни резултати)
noughtнула (цифрата 0)
"O"„О” (произнася се като английската буква „О”; използва се в разговор, особено за телефонни номера)
oneедно
twoдве
threeтри
fourчетири
fiveпет
sixшест
sevenседем
eightосем
nineдевет
tenдесет
elevenединадесет
twelveдванадесет
thirteenтринадесет
fourteenчетиринадесет
fifteenпетнадесет
sixteenшестнадесет
seventeenседемнадесет
eighteenосемнадесет
nineteenдеветнадесет
twentyдвадесет
twenty-oneдвадесет и едно
twenty-twoдвадесет и две
twenty-threeдвадесет и три
thirtyтридесет
fortyчетиридесет
fiftyпетдесет
sixtyшестдесет
seventyседемдесет
eightyосемдесет
ninetyдеветдесет
one hundred, a hundredсто
one hundred and one, a hundred and oneсто и едно
two hundredдвеста
three hundredтриста
one thousand, a thousandхиляда
two thousandдве хиляди
three thousandтри хиляди
one million, a millionедин милион
one billion, a billionедин милиард

Повторение

onceведнъж
twiceдва пъти
three timesтри пъти
four timesчетири пъти
five timesпет пъти

Числителни редни

firstпърви
secondвтори
thirdтрети
fourthчетвърти
fifthпети
sixthшести
seventhседми
eighthосми
ninthдевети
tenthдесети
eleventhединадесети
twelfthдванадесети
thirteenthтринадесети
fourteenthчетиринадесети
fifteenthпетнадесети
sixteenthшестнадесети
seventeenthседемнадесети
eighteenthосемнадесети
nineteenthдеветнадесети
twentiethдвадесети
twenty-firstдвадесет и първи
twenty-secondдвадесет и втори
twenty-thirdдвадесет и трети
thirtiethтридесети
fortiethчетиридесети
fiftiethпетдесети
sixtiethшестдесети
seventiethседемдесети
eightiethосемдесети
ninetiethдеветдесети
hundredthстотен

Други полезни думи

about или approximatelyоколо или приблизително
over или more thanнад или повече от
under или less thanпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943 294
9,7559 755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник