Пътуване

Ето някои общи испански изрази, полезни за различни видове пътувания.

¿donde está ...?
la estación de autobuses
el aeropuerto
la estación de trenes
la estación de ferrocarril
¿donde puedo coger un taxi?къде мога да хвана такси?
el autobúsавтобус
el avión
el trenвлак
el barco
el bote
el ferryферибот
el taxiтакси
el cocheКола
la bicicleta
en autobúsс автобус
en aviónсъс самолет
en trenс влак
en barcoс лодка
a pieпеш, пеша