Стрелки на компаса

Научете се как да казвате посоките на компаса на италиански.

nordсевер
nord-estсевероизток
estизток
sud-estюгоизток
sudюг
sud-ovestюгозапад
ovestзапад
nord-ovestсеверозапад

Други полезни думи

mappaкарта
bussolaкомпас
leggere una bussolaразчитам компас
sound

Звук е наличен за всички италиански думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.