Цифри

Научете как да казвате цифрите на френски.

Числителни бройни

zéroнула
un, uneедно
deuxдве
troisтри
quatreчетири
cinqпет
sixшест
septседем
huitосем
neufдевет
dixдесет
onzeединадесет
douzeдванадесет
treizeтринадесет
quatorzeчетиринадесет
quinzeпетнадесет
seizeшестнадесет
dix-septседемнадесет
dix-huitосемнадесет
dix-neufдеветнадесет
vingtдвадесет
vingt et un or vingt-et-unдвадесет и едно
vingt-deuxдвадесет и две
vingt-troisдвадесет и три
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteтридесет
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteчетиридесет
cinquanteпетдесет
soixanteшестдесет
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixседемдесет
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsосемдесет
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixдеветдесет
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centсто
cent un or cent-unсто и едно
deux cents or deux-centsдвеста
trois cents or trois-centsтриста
milleхиляда
deux milleдве хиляди
trois milleтри хиляди
un millionедин милион
un milliardедин милиард

Числителни редни

premier, premièreпърви
deuxième or second, secondeсекунда
troisièmeтрети
quatrièmeчетвърти
cinquièmeпети
sixièmeшести
septièmeседми
huitièmeосми
neuvièmeдевети
dixièmeдесети
onzièmeединадесети
douzièmeдванадесети
treizièmeтринадесети
quatorzièmeчетиринадесети
quinzièmeпетнадесети
seizièmeшестнадесети
dix-septièmeседемнадесети
dix-huitièmeосемнадесети
dix-neuvièmeдеветнадесети
vingtièmeдвадесети
sound

Звук е наличен за всички френски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.