Цифри

Научете как да казвате цифрите на френски.

Числителни бройни

zéroнула
unедно
deuxдве
troisтри
quatreчетири
cinqпет
sixшест
septседем
huitосем
neufдевет
dixдесет
onzeединадесет
douzeдванадесет
treizeтринадесет
quatorzeчетиринадесет
quinzeпетнадесет
seizeшестнадесет
dix-septседемнадесет
dix-huitосемнадесет
dix-neufдеветнадесет
vingtдвадесет
vingt-et-unдвадесет и едно
vingt-deuxдвадесет и две
vingt-troisдвадесет и три
vingt-quatreдвадесет и четири
vingt-cinqдвадесет и пет
vingt-sixдвадесет и шест
vingt septдвадесет и седем
vingt-huitдвадесет и осем
vingt-neufдвадесет и девет
trenteтридесет
trente-et-unтридесет и едно
trente-deuxтридесет и две
quaranteчетиридесет
cinquanteпетдесет
soixanteшестдесет
soixante-dixседемдесет
quatre-vingtsосемдесет
quatre-vingt-dixдеветдесет
centсто
cent-unсто и едно
deux-centsдвеста
trois-centsтриста
milleхиляда
deux-milleдве хиляди
trois-milleтри хиляди
un millionедин милион
un milliardедин милиард

Повторение

une foisведнъж
deux foisдва пъти
trois foisтри пъти
quatre foisчетири пъти
cinq foisпет пъти

Числителни редни

premierпърви
deuxième, secondвтори
troisièmeтрети
quatrièmeчетвърти
cinquièmeпети
sixièmeшести
septièmeседми
huitièmeосми
neuvièmeдевети
dixièmeдесети
onzièmeединадесети
douzièmeдванадесети
treizièmeтринадесети
quatorzièmeчетиринадесети
quinzièmeпетнадесети
seizièmeшестнадесети
dix-septièmeседемнадесети
dix-huitièmeосемнадесети
dix-neuvièmeдеветнадесети
vingtièmeдвадесети
vingt-et-unièmeдвадесет и първи
vingt-deuxièmeдвадесет и втори
vingt-troisièmeдвадесет и трети
trentièmeтридесети
quarantièmeчетиридесети
cinquantièmeпетдесети
soixantièmeшестдесети
soixante-dixièmeседемдесети
quatre-vingtièmeосемдесети
quatre-vingt-dixièmeдеветдесети
centièmeстотен

Други полезни думи

environоколо или приблизително
plus deнад или повече от
moins deпод или по-малко от

Примери

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук е наличен за всички френски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник