Вкъщи

Ето някои английски изрази, които могат да са ви полезни вкъщи, включително някои фрази, които можете да използвате по време на хранене.

Общи изрази

would anyone like a tea or coffee? някой иска ли чай или кафе?
would anyone like a cup of tea? някой иска ли чаша чай?
I'll put the kettle on ще сложа чайника
the kettle's boiled чайникът завря
can you put the light on? може ли да светнеш лампата?
can you switch the light on? може ли да включиш лампата?
can you turn the light off? може ли да загасиш лампата?
can you switch the light off? може ли да угасиш лампата?
is there anything I can do to help? може ли с нещо да помогна?
could you help me wash the dishes? може ли да ми помогнеш да измием съдовете?
I'll wash and you dry аз ще измия, а ти ги подсуши
I'm going to bed лягам си

Домашни забавления

is there anything good on TV? има ли нещо хубаво по телевизията?
is there anything good on television tonight? има ли нещо хубаво по телевизията довечера?
there's a good film on later има хубав филм по-късно
do you want to watch a …? искаш ли да гледаш …?
film филм
DVD DVD
do you want me to put the TV on? искаш ли да включа телевизора?
could you pass me the remote control? може ли да ми подадеш дистанционното?
do you want a game of …? искаш ли една игра на …?
chess шах
cards карти

Гледане на спорт по телевизията

what time's the match on? в колко часа дават мача?
who's playing? кой играе?
who's winning? кой печели?
what's the score? какъв е резултатът?
0 - 0 нула на нула
2 - 1 два на един
who won? кой спечели (победи)?
it was a draw беше (игра) без резултат

Разговор по време на хранене

what's for …? какво има за …?
breakfast закуска
lunch обяд
dinner вечеря
breakfast's ready закуската е готова
lunch is ready обядът е готов
dinner's ready вечерята е готова
what would you like for …? какво би искал за …?
breakfast закуска
lunch обяд
dinner вечеря
would you like some toast? искаш ли препечен хляб?
could you pass the …, please? може ли да ми подадеш …, моля?
salt солта
sugar захарта
butter маслото
would you like a glass of …? искаш ли чаша …?
water вода
orange juice портокалов сок
wine вино
careful, the plate's very hot! внимавай, чинията е много гореща!
would you like some more? искаш ли още?
have you had enough to eat? стигна ли ти храната?
would anyone like dessert? някой иска ли десерт?
would anyone like coffee? някой иска ли кафе?
what's for dessert? какво има за десерт?
I'm full сит съм
that was … беше …
lovely чудесно
excellent отлично
very tasty много вкусно
delicious много вкусно

Неща, които може да видите

Beware of the dog Пазете се от кучето
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play