В театъра

Ето някои английски изрази, които можете да използвате, когато отивате на театър.

is there anything on at the theatre …? дават ли нещо в театъра …?
tonight тази вечер
this week тази седмица
this month този месец
when's the play on until? до кога дават тази пиеса?
who's in it? кой играе в нея?
what type of production is it? какъв вид продукция е?
it's … това е …
a comedy комедия
a tragedy трагедия
a musical мюзикъл
an opera опера
a ballet балет
have you seen it before? гледал ли си я преди?
what time does the performance start? в колко часа започва представлението?
what time does it finish? в колко часа свършва?
where's the cloakroom? къде е гардеробът?
would you like a programme? искате ли програма?
could I have a programme, please? може ли да получа програма, моля?
shall we order some drinks for the interval? да поръчаме ли питиета за антракта?
we'd better go back to our seats по-добре да се връщаме на местата си
did you enjoy it? хареса ли ти?

Неща, които може да видите

Stalls Места напред в партера
Circle Балкони
Balcony Втори балкон
Boxes Ложи
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник