Пазаруване

Ето някои английски изрази, които ще ви помогнат, когато пазарувате, както и някои неща, които може да видите.

Часове на отваряне (Работно време)

what times are you open? в колко часа отваряте?
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday отворено е от 9 до 17 ч., от понеделник до петък
we're open from 10am to 8pm, seven days a week отворено е от 10 до 20 ч., цялата седмица (всеки ден от седмицата)
are you open on …? отворено ли е в …?
Saturday събота
Sunday неделя
what time do you close? в колко часа затваряте?
what time do you close today? в колко часа затваряте днес?
what time do you open tomorrow? в колко часа отваряте утре?

Избиране на стоки

can I help you? мога ли да ви помогна?
I'm just browsing, thanks само разглеждам, благодаря
how much is this? колко струва това?
how much are these? колко струват тези?
how much does this cost? колко струва това?
how much is that … in the window? колко струва тази … на витрината?
lamp лампа
that's cheap евтино е
that's good value струва си парите (на сметката съм)
that's expensive скъпо е
do you sell …? продавате ли …?
stamps марки
do you have any …? имате ли …?
postcards пощенски картички
sorry, we don't sell them съжалявам, не продаваме
sorry, we don't have any left съжалявам, не са останали (свършиха)
I'm looking for … търся …
the shampoo шампоана
a birthday card картичка за рожден ден
could you tell me where the … is? можете ли да ми кажете къде е …?
washing up liquid препарат за миене на съдове
where can I find the …? къде мога да намеря …?
toothpaste пастата за зъби
have you got anything cheaper? имате ли нещо по-евтино?
it's not what I'm looking for не е това, което търся
do you have this item in stock? имате ли този продукт в наличност?
do you know anywhere else I could try? знаете ли къде другаде мога да потърся (опитам)?
does it come with a guarantee? с гаранция ли върви?
it comes with a one year guarantee върви с едногодишна гаранция
do you deliver? доставяте ли?
I'll take it ще го взема
I'll take this ще взема това
anything else? нещо друго?
would you like anything else? ще искате ли нещо друго?

Плащане

are you in the queue? на опашката ли сте?
next, please! следващия, моля!
do you take credit cards? приемате ли кредитни карти?
I'll pay in cash ще платя в брой
I'll pay by card ще платя с карта
could I have a receipt, please? може ли да получа касова бележка, моля?
would you be able to gift wrap it for me? ще можете ли да ми увиете пакета като за подарък?
would you like a bag? искате ли чанта?

Връщане и оплаквания (рекламации)

I'd like to return this бих искал да върна това
I'd like to change this for a different size бих искал да сменя това с друг размер
it doesn't work не работи
it doesn't fit не подхожда (не става)
could I have a refund? може ли да си получа парите обратно?
have you got the receipt? имате ли касовата бележка?
could I speak to the manager? може ли да говоря с управителя?

Неща, които може да видите

Open Отворено
Closed Затворено
Open 24 hours a day Отворено 24 часа в денонощието
Special offer Специална оферта
Sale Разпродажба
Clearance sale Разпродажба с намаление (в края на сезона)
Closing down sale Разпродажба поради закриване (затваряне)
Good value Добра цена (струва си парите)
Buy 1 get 1 free Купи 1 и получи 1 безплатно
Buy 1 get 1 half price Купи 1 и получи 1 на половин цена
Reduced to clear Намалено поради разпродажба
Half price Половин цена
Out to lunch Затворено (навън сме) за обяд
Back in 15 minutes Връщаме се след 15 минути
Shoplifters will be prosecuted Крадците по магазините ще бъдат преследвани

Използване на кредитна карта

Enter your PIN Въведете своя PIN
Please wait Моля, изчакайте
Remove card Извадете картата
Signature Подпис
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник