Семейство и роднинства

Ето някои полезни английски изрази за обсъждане на семейството и роднинствата. Научете как да разговаряте за братя и сестри, деца и други членове на семейството, както и да опишете личното си семейно положение.

Братя и сестри

do you have any brothers or sisters? имаш ли братя или сестри?
yes, I've got … да, имам …
a brother брат
a sister сестра
an elder brother по-голям брат
a younger sister по-малка сестра
two brothers двама братя
two sisters две сестри
one brother and two sisters един брат и две сестри
no, I'm an only child не, аз съм единствено дете

Деца и внуци

have you got any kids? имаш ли деца?
do you have any children? имаш ли деца?
yes, I've got … да, имам …
a boy and a girl момче и момиче
a young baby малко бебе
three kids три деца
I don't have any children нямам деца
do you have any grandchildren? имаш ли внуци?

Родители и баби и дядовци

where do your parents live? къде живеят родителите ти?
what do your parents do? с какво се занимават родителите ти?
what does your father do? с какво се занимава баща ти?
what does your mother do? с какво се занимава майка ти?
are your grandparents still alive? дядовците и бабите ти живи ли са?
where do they live? къде живеят?

Връзки

do you have a boyfriend? имаш ли приятел?
do you have a girlfriend? имаш ли приятелка?
are you married? женен ли си? омъжена ли си?
are you single? ерген ли си? неомъжена ли си?
are you seeing anyone? виждаш ли се с някого?
I'm … аз съм…
single ерген (неомъжена)
engaged сгоден
married женен (омъжена)
divorced разведен
separated разделен
a widow вдовица
a widower вдовец
I'm seeing someone виждам се с някого

Домашни любимци

have you got any pets? имаш ли някакви домашни любимци?
I've got … имам …
a dog and two cats куче и две котки
a Labrador лабрадор

Въпроси относно имена и възрасти

what's his name? как се казваш?
he's called … той се казва …
Tom Том
what's her name? тя как се казва?
she's called … тя се казва …
Mary Мери
what are their names? те как се казват?
they're called … те се казват …
Neil and Anna Нийл и Ана
how old is he? на колко години е той?
he's … той е …
twelve на дванадесет
how old is she? на колко години е тя?
she's … тя е …
fifteen на петнадесет
how old are they? на колко години са те?
they're … те са …
six and eight на 6 и 8
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play