Семейство и роднинства

Ето някои полезни английски изрази за обсъждане на семейството и роднинствата. Научете как да разговаряте за братя и сестри, деца и други членове на семейството, както и да опишете личното си семейно положение.

Братя и сестри

Do you have any brothers or sisters?Имаш ли братя или сестри?
Yes, I've got …Да, имам …
a brotherбрат
a sisterсестра
an elder brotherпо-голям брат
a younger sisterпо-малка сестра
two brothersдвама братя
two sistersдве сестри
one brother and two sistersедин брат и две сестри
No, I'm an only childНе, аз съм единствено дете

Деца и внуци

Have you got any kids?Имаш ли деца?
Do you have any children?Имаш ли деца?
Yes, I've got …Да, имам …
a boy and a girlмомче и момиче
a young babyмалко бебе
three kidsтри деца
I don't have any childrenНямам деца
Do you have any grandchildren?Имаш ли внуци?

Родители и баби и дядовци

Where do your parents live?Къде живеят родителите ти?
What do your parents do?С какво се занимават родителите ти?
What does your father do?С какво се занимава баща ти?
What does your mother do?С какво се занимава майка ти?
Are your grandparents still alive?Дядовците и бабите ти живи ли са?
Where do they live?Къде живеят?

Връзки

Do you have a boyfriend?Имаш ли приятел?
Do you have a girlfriend?Имаш ли приятелка?
Are you married?Женен ли си?, Омъжена ли си?
Are you single?Ерген/неомъжена ли си?
Are you seeing anyone?Виждаш ли се с някого?
I'm …Аз съм …
singleерген/неомъжена
engagedАз съмсгоден
marriedженен/омъжена
divorcedАз съмразведен
separatedАз съмразделен
a widowerАз съмвдовец
a widowАз съмвдовица
I'm seeing someoneВиждам се с някого

Домашни любимци

Have you got any pets?Имаш ли някакви домашни любимци?
I've got …Имам …
a dog and two catsкуче и две котки
a Labradorлабрадор

Въпроси относно имена и възрасти

What's his name?Как се казваш?
He's called …Той се казва …
TomТом
What's her name?Тя как се казва?
She's called …Тя се казва …
MaryМери
What are their names?Те как се казват?
They're called …Те се казват …
Neil and AnnaНийл и Ана
How old is he?На колко години е той?
He's …Той е …
twelveна дванадесет
How old is she?На колко години е тя?
She's …Тя е …
fifteenна петнадесет
How old are they?На колко години са те?
They're …Те са …
six and eightна 6 и 8
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник