Пътуване

Ето някои общи италиански изрази, полезни за различни видове пътувания.

dov'è ...?
stazione degli autobus
l'aereoporto
la stazionethe train station
dove posso trovare un taxi?къде мога да хвана такси?
l'autobusавтобус
il pullmanмеждуградски автобус
l'aereoсамолет
il trenoвлак
la nave
il traghettoферибот
il taxiтакси
l'autoКола
la bicicletta
in autobusс автобус
in aereoсъс самолет
in trenoс влак
in naveс лодка
a piediпеш, пеша