Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите руски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За руския език

Руският е националният език на Русия и се говори като първи език от около 150 милиона души, повечето, от които живеят в Русия.

Говори се като първи език от значително малцинство, обитаващо бившите страни-членки на Съветския съюз, и по-специално Балтийските страни Литва, Латвия и Естония. Като втори език се говори и от населението в бившите страни от Съветския съюз, където изучаването му в училище е било задължително преди разпадането на съюза.

Той е славянски език от източнославянската група заедно с украинския и беларуския. Пише се с кирилица, която се състои от 33 букви.

Нижни Новгород, Русия
Нижни Новгород, Русия

И така, защо да учим руски?

Бизнес
Русия е основна икономическа сила с големи минерални и енергийни ресурси, както и бързо развиваща се пазарна икономика.

Литература
Има прочута литература, която процъфтява през деветнадесети век с Толстой, Достоевски, Пушкин и Чехов.

Пътуване
Говори се като първи или втори език в много източноевропейски държави и може да е полезен като резервен вариант там, където не говорите езика на страната, която посещавате.

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник