Този сайт съдържа богат избор от материали, които ще Ви помогнат да научите руски. Изберете някои основни изрази, разширете речника си или открийте езиков партньор, с който да упражнявате езика.

За руския език

Руският е националният език на Русия и се говори като първи език от около 150 милиона души, повечето, от които живеят в Русия.

Говори се като първи език от значително малцинство, обитаващо бившите страни-членки на Съветския съюз, и по-специално Балтийските страни Литва, Латвия и Естония. Като втори език се говори и от населението в бившите страни от Съветския съюз, където изучаването му в училище е било задължително преди разпадането на съюза.

Той е славянски език от източнославянската група заедно с украинския и беларуския. Пише се с кирилица, която се състои от 33 букви.

Нижни Новгород, Русия
Нижни Новгород, Русия

И така, защо да учим руски?

Бизнес
Русия е основна икономическа сила с големи минерални и енергийни ресурси, както и бързо развиваща се пазарна икономика.

Литература
Има прочута литература, която процъфтява през деветнадесети век с Толстой, Достоевски, Пушкин и Чехов.

Пътуване
Говори се като първи или втори език в много източноевропейски държави и може да е полезен като резервен вариант там, където не говорите езика на страната, която посещавате.