Академични предмети

Ето имената на различни академични предмети на английски език.

Изкуства и хуманитарни науки

art изкуство
classics класически езици и литература
drama драма
fine art изящни изкуства
history история
history of art история на изкуството
literature (French literature, English literature, и т.н.) литература (френска литература, английска литература и т.н.)
modern languages модерни езици
music музика
philosophy философия
theology теология

Науки

astronomy астрономия
biology биология
chemistry химия
computer science компютърни науки
dentistry стоматология
engineering инженерство
geology геология
medicine медицина
physics физика
science наука
veterinary medicine ветеринарна медицина

Социални науки

archaeology археология
economics икономика
media studies медийни проучвания
politics политика
psychology психология
social studies социални науки
sociology социология

Други предмети

accountancy счетоводство
architecture архитектура
business studies бизнес науки
geography география
design and technology дизайн и технология
law право
maths (съкращение от mathematics) математика
nursing медицински науки
PE (съкращение от physical education) физическо възпитание
religious studies религиозни науки
sex education сексуално образование
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник