Хотели и настаняване

Ето някои английски думи, които могат да са ви от полза при отсядане в хотел или къща за гости.

check-in гише за регистрация
check-out гише за отрегистриране
reservation резервация
vacancy вакантно място
to book резервирам
to check in регистрирам
to check out освобождавам
to pay the bill плащам сметката
to stay at a hotel отсядам (настанявам се) в хотел

Видове настаняване

hotel хотел
B&B; (съкращение от bed and breakfast) легло и закуска
guesthouse къща за гости
hostel общежитие
campsite къмпинг

Видове стаи

single room единична стая
double room двойна стая (обикновено с едно голямо легло)
twin room двойна стая (обикновено с две по-малки отделни легла)
triple room тройна стая
suite хотелски апартамент

Характеристики на стаята

air conditioning климатик
bath вана
en-suite bathroom самостоятелна баня
internet access достъп до интернет
minibar минибар
safe сейф
shower душ

Характеристики на хотела

bar бар
car park паркинг
corridor коридор
fire escape противопожарен изход
games room игрална зала
gym гимнастически салон, фитнес зала
laundry service услуга пране на дрехи
lift асансьор
lobby лоби
reception рецепция
restaurant ресторант
room service рум сървиз
sauna сауна
swimming pool плувен басейн

Хотелски персонал

manager управител
housekeeper камериерка
receptionist регистратор
room attendant камериерка
chambermaid камериерка
doorman портиер
porter портиер

Други полезни думи

fire alarm сигнал за пожар
laundry пране
room key ключ за стая
room number номер на стая
wake-up call събуждане по телефона
sound

Звук е наличен за всички английски думи на тази страница - просто кликнете върху която и да е дума, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник