В аптеката

Тези английски изрази ще ви бъдат полезни, когато сте в аптеката.

I'd like some … бих искал …
toothpaste паста за зъби
paracetamol парацетамол
I've got a prescription here from the doctor тук имам рецепта от лекаря
have you got anything for …? имате ли нещо за …?
cold sores херпес
a sore throat възпалено гърло
chapped lips напукани устни
a cough кашлица
travel sickness гадене при пътуване (морска болест)
athlete's foot атлетично стъпало (вид гъбична инфекция между пръстите на краката)
can you recommend anything for a cold? можете ли да препоръчате нещо за настинка?
I'm suffering from … страдам от …
hay fever сенна хрема
indigestion стомашно разстройство (лошо храносмилане)
diarrhoea диария (разстройство)
I've got a rash имам обрив
you could try this cream може да опитате този крем
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor ако не се изчисти до една седмица, трябва да се консултирате с Вашия лекар
have you got anything to help me stop smoking? имате ли нещо, което да ми помогне да спра да пуша?
have you tried nicotine patches? опитвали ли сте никотинови пластири?
can I buy this without a prescription? мога ли да купя това без рецепта?
it's only available on prescription продава се само с рецепта
does it have any side-effects? има ли някакви странични влияния?
it can make you feel drowsy може да Ви накара да се чувствате замаян
you should avoid alcohol трябва да избягвате алкохол
I'd like to speak to the pharmacist, please бих искал да говоря с аптекаря, моля
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник