При зъболекаря

Някои от тези изрази може да ви потрябват, ако ви се наложи да отидете на зъболекар по време на престоя си.

На рецепцията

can I make an appointment to see the …? може ли да си запиша час за …?
dentist зъболекаря
hygienist денталния хигиенист
I'd like a check-up бил искал един преглед
please take a seat моля, седнете
would you like to come through? искате ли да влезете?

Преглед на зъбите Ви

when did you last visit the dentist? кога за последно сте били на зъболекар?
have you had any problems? имали ли сте някакви проблеми?
I've got toothache имам зъбобол
one of my fillings has come out една от пломбите ми е паднала
I've chipped a tooth счупил съм си зъб
I'd like a clean and polish, please бих искал почистване и полиране, моля
can you open your mouth, please? може ли да отворите устата си, моля?
a little wider, please малко по-широко, моля
I'm going to give you an x-ray ще ви направя рентгенов преглед
you've got a bit of decay in this one този леко е загнил
you've got an abscess имате абцес

Зъболечение

you need two fillings нуждаете се от две пломби
I'm going to have to take this tooth out ще трябва да извадя този зъб
do you want to have a crown fitted? искате ли поставяне на коронка?
I'm going to give you an injection ще ви направя (сложа) инжекция
let me know if you feel any pain кажете ми, ако чувствате болка
would you like to rinse your mouth out? искате ли да изплакнете устата си?
you should make an appointment with the hygienist трябва да си запишете час при денталния хигиенист
how much will it cost? колко ще струва?
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play