Храна и напитки

Ето няколко израза, които могат да ви бъдат от полза, когато се уговаряте да излезете, за да хапнете или пийнете нещо, както и няколко табели, които можете да видите, докато сте навън.

do you know any good restaurants? знаете ли някакви добри ресторанти?
where's the nearest restaurant? къде е най-близкият ресторант?
can you recommend a good pub near here? можете ли да ни препоръчате добра кръчма наблизо?
do you fancy a pint? какво ще кажеш за една бира? (неформално)
do you fancy a quick drink? какво ще кажеш за едно бързо питие? (неформално)
shall we go for a drink? да идем на едно питие?
do you know any good places to …? знаеш ли някакви добри места за …?
eat ядене
get a sandwich купуване на сандвич
go for a drink едно питие
shall we get a take-away? да вземем нещо за навън?
let's eat out tonight нека да вечеряме (ядем) навън довечера
would you like to …? би ли искал да …?
come for a drink after work дойдеш за едно питие след работа
come for a coffee дойдеш за едно кафе
join me for lunch ми правиш компания за обяд
join me for dinner ми правиш компания за вечеря

Неща, които може да видите

Reserved Запазено
No smoking Пушенето забранено
sound

Звук е наличен за всички английски изрази на тази страница - просто клуикнете върху която и да е фраза, за да я чуете.

Мобилно приложение

Приложението за първокласния ни самоучител по английски език за устройства Android съдържа над 6000 полезни изрази и думи, придружени със звук.

Get it on Google Play