Арабски език

За арабския език

Арабският е най-широкоразпространеният език от семитската езикова група и се говори в много страни в Северна Африка и Близкия Изток, както и от емигрантски общности в други райони. Тясно свързан е с иврит.

Изчисленията за това колко хора говорят арабски като първи език варират между 250 до 400 милиона, но има и милиони хора, които го говорят като втори език.

Писменият език използва азбука, която първоначално е произлязла от арамейския език. В говоримия език има значителни разлики в различните страни, където се говори арабски.

И така, защо да учим арабски?

Бизнес причини
Арабският е общ език за много северно-африкански страни и страни от Близкия Изток и умението да общувате на този език, ще улесни сключването на вашите бизнес сделки.

Туризъм
Познанията по арабски ще ви дадат възможност да общувате с местните в редица северно-африкански страни и страни от Близкия Изток, много от които имат изключителни исторически забележителности.

Литература
Познанията по арабски ще ви позволят да четете класически и модерни литературни творби в оригинал.

Други езици