Семейство и роднинства

Ето някои полезни руски изрази за обсъждане на семейството и роднинствата. Научете как да разговаряте за братя и сестри, деца и други членове на семейството, както и да опишете личното си семейно положение.

Братя и сестри

у тебя есть брат или сестра?имаш ли братя или сестри?
да, у меня есть ...
брат
сестра
старший брат
младшая сестра
два брата
две сестры
брат и две сестры
нет, я единственный ребенокне, аз съм единствено дете

Деца и внуци

у тебя есть дети?имаш ли деца?
да, у меня ...
мальчик и девочка
малыш
три ребенка
у меня нет детейнямам деца
у вас есть внуки?имаш ли внуци?

Родители и баби и дядовци

твои родители еще живы?
где живут твои родители?къде живеят родителите ти?
чем занимаются твои родители?с какво се занимават родителите ти?
чем занимается твой отец?с какво се занимава баща ти?
чем занимается твоя мать?с какво се занимава майка ти?
твои бабушка и дедушка еще живы?дядовците и бабите ти живи ли са?
где они живут?къде живеят?

Връзки

у тебя есть парень?имаш ли приятел?
у тебя есть девушка?имаш ли приятелка?
ты женат?, ты замужем?женен ли си? омъжена ли си?
ты холостой?, ты незамужняя?ерген ли си? неомъжена ли си?
ты с кем-нибудь встречаешься?виждаш ли се с някого?
я ...
холостой (незамужняя)
обручен(а)
женат (замужем)
в разводе
я живу отдельно
вдова
вдовец
у меня уже кто-то естьвиждам се с някого

Домашни любимци

у тебя есть домашние животные?имаш ли някакви домашни любимци?
у меня ...
собака и две кошки

Въпроси относно имена и възрасти

как его зовут?как се казваш?
его зовут ...
Юрий
как ее зовут?тя как се казва?
ее зовут ...
Виктория
как их зовут?те как се казват?
их зовут ...
Максим и Анастасия
сколько ему лет?на колко години е той?
ему ...
двенадцать
сколько ей лет?на колко години е тя?
ей ...
пятнадцать
сколько им лет?на колко години са те?
им ...
шесть и восемь

Подкрепете нашата работа

Помогнете ни да подобрим този сайт, като станете поддръжник на Patreon. Предимствата включват премахване на всички реклами от сайта и достъп до канала Speak Languages Discord.

Станете поддръжник